INFO VÅREN 2020

Som framgår av bifogat TBK-Nytt så har vi under rådande omständigheter beslutat att ställa in det planerade vårmötet och andra sammankomster.

Vi har också ett önskemål framfört av våra hamnmästare:

Under rådande omständigheter med corona pandemin vill vi, för att inte bidraga till smittspridning, att ingen som skall sjösätta sin båt kommer hit sjuk/förkyld.

TBK Nytt våren 2020

ELAVLÄSNING MARS 2020

Nu är det återigen dags för avläsning av vår elförbrukning. Ni som har elmätare installerade på er båtplats ombedes att senast 31 mars lämna aktuell elmätarställning. För att underlätta klubbens uppföljning av elförbrukningen bör avläsningen ske så nära inpå 31 mars som möjligt.

Ni hittar er kontaktperson för inrapportering nedan

Kontaktpersoner elavläsning 2020

Mvh Fredrik Johansson
0735-444080
elansvarig@thnbk.se

Extra öppettider Trollhättekanal

Extra öppettider för fritidsbåtar hösten 2019.

Beslut om extra öppettider för fritidsbåtar i höst har nu tagits enligt nedanstående.

Extra öppettider: 6/9 09.00-22.00, 7/9 06.00-22.00, 8/9 06.00-22.00, och 13/9 09.00-22.00, 14/9 06.00-22.00, 15/9 06.00-22.00.

Broar och slussar mellan Ströms sluss och Gropbron är tillgängliga för passage med fritidsbåt mellan kl. 09.00 – 19.00 dagligen.

Elavläsning mars 2019

Nu är det dags att senast 31 mars läsa av ev. elmätare och lämna dessa värden till respektive områdesansvarig person. Lista på dessa finns anslaget vid grinden samt på klubbens hemsida under “Medlemmar-Elavläsning”

Mvh Christer Fors
Elansvarig TBK
070-5675318