Extra öppettider Trollhättekanal

Extra öppettider för fritidsbåtar hösten 2019.

Beslut om extra öppettider för fritidsbåtar i höst har nu tagits enligt nedanstående.

Extra öppettider: 6/9 09.00-22.00, 7/9 06.00-22.00, 8/9 06.00-22.00, och 13/9 09.00-22.00, 14/9 06.00-22.00, 15/9 06.00-22.00.

Broar och slussar mellan Ströms sluss och Gropbron är tillgängliga för passage med fritidsbåt mellan kl. 09.00 – 19.00 dagligen.

Elavläsning mars 2019

Nu är det dags att senast 31 mars läsa av ev. elmätare och lämna dessa värden till respektive områdesansvarig person. Lista på dessa finns anslaget vid grinden samt på klubbens hemsida under “Medlemmar-Elavläsning”

Mvh Christer Fors
Elansvarig TBK
070-5675318

 

Gamla Nödraketer

Polisen har backat och tar ej emot gamla utgångna nödraketer. Vi kan inte arrangera inlämnande  av dessa.

Jag har varit i kontakt med Hjertmans i Stenungsund och Sea Sea i Uddevalla. De tar emot de gamla nödraketerna vid köp av nya.