Torrsättning 2023

Torrsättning
Bokningen för torrsättning kommer att öppnas måndag den 21 augusti klockan 07.30.

För att kunna boka får du inte ha några obetalda fakturor till klubben.
Bokning skall göras minst 2 dagar före önskad torrsättningsdag.

Torrsättning startar enligt fastlagt schema
torrsättningsperiod 1 September – 30 Oktober
samtliga torrsättningsdagar 09:00-16:00

Bokning utanför de dagar och tider som finns tillgängliga i schema kan om särskilda skäl finns bokas genom kontakt med Hamnkapten.
Detta medför en högre avgift.

Till bokningen i bas 

Lathund i pdf-format för bokning