Startsida

Trollhättans Båtklubb

Denna välordnade båtklubb ligger i anslutning till Göta Älv strax norr om Stallbackabron.

Vi bedriver vinterförvaring av både segel, motorbåtar och trailer-båtar. Klubbområdet omfattar en yta av ca. 39 000 m2 med egen hamn och erbjuder vinterförvaring av förnärvarande ca 300 stycken båtar.  Klubben tillhandahåller service till medlemmarna i form av..

  • Sjö/torrsättning med klubbens egna kran (lyftkapacitet 15 ton)
  • Tillgång till Mastkran & Masthus
  • El & vatten
  • Gasolförvaring i gasdepå.

Den 15 juni avser vi att starta kameralarmet på klubbens område. Larmet startar klockan 23:00 och är aktiverat till 06:00.
Detta innebär att alla områden mellan husen och staketen de röda sträcken på bilden är larmad yta.
Om oavsiktlig larmning sker av medlem kan detta resultera i utryckning
och medför då en avgift för medlemmen på ca 2500 + moms.
Se vidare under MEDLEMAR för mer information.