ÅRETS ELAVLÄSNING SKER 2023 MED HJÄLP AV BAS (BÅTUNIONENS ADMINISTRATIVA SYSTEM)


Vi har stoppat möjligheten för enskild medlem att inrapportera 2023 års elförbrukningen i BAS då det finns ett systemfel som måste åtgärdas centralt hos Båtunionen.

Vi återkommer med mailutskick eller SMS så fort felet är åtgärdat.