Klubben

Trollhättans båtklubb är en helt ideellt driven klubb som bildades 2 sept 1943.

Här finner du information om klubbens organisation och om vilka styrdokument som vi alla medlemmar arbetar efter.

Bildarkivet får oss att minnas allt arbete som lagts ner av klubbmedlemmar.