Hamnen

Under senare år har det skett omfattande förbättringar av klubbhamnen. Detta tack vare ideellt arbete av klubbmedlemmar. Från att endast bestått av en pir rakt ut i älven med dåligt skydd mot svallvågor från passerande fartyg, har vi en väl skyddad hamn med bryggor runt om.

tbk_fly_le

Hamndjup 1,9 till 2,5m

Förtöjning långsides vid norra, östra och södra piren. Det finns även 11 stycken  uthyrda y-boms platser som vid för och eftersäsong kan disponeras efter godkännande av platsinnehavaren. Under högsäsong är det många båtar i hamnen. För att underlätta så mycket som möjligt tillämpar vi begränsade liggetider vid följande perioder.

  • 1 maj – 1 juni:  Södra kajen max 7 dagar
  • 15 aug – 15 okt:  Södra kajen max 7 dagar
  • 15 aug – 15 okt:  Norra & Östra kajen max 14 dagar

Hamnkapten Per-Arne Cedergren 0706-954524 ansvarar för ordningen i hamnen.