Sjösättning våren 2024

 • Bokningen för sjösättning kommer att öppnas torsdagen den 21 mars i BAS (BÅTUNIONENS ADMINISTRATIVA SYSTEM)
 • För att kunna boka får du inte ha några obetalda fakturor till klubben.
  Bokning skall göras minst 2 dagar före önskad sjösättningsdag.
 • Sjösättningsdag startar enligt fastlagt schema
  Period 1 april – 9 juni klockan 09:00-16:00
 • Bokning utanför de dagar och tider som finns tillgängliga i schema kan om särskilda skäl finns bokas genom kontakt med Hamnkapten.
  Detta medför en högre avgift.
 • Nytt för i år är att man måste ange att det finns en giltig båtförsäkring när man bokar tid, vilket är ett krav för att kunna sjösätta.

Till bokningen i bas 

Lathund i pdf-format för bokning