L & M-raden 2005/06

Detta byggprojekt bestod av en grupp på 36 medlemmar som gemensamt uppförde sina båthus fördelade i två huskroppar. Den var en kall vinter men det var ingenting som hindrade dessa entusiaster.