Arbetsgrupper

Allt underhåll och drift av vår anläggning utförs ideellt av olika arbetsgrupper. Varje arbetsgrupp har en kontaktperson i styrelsen som organiserar dess arbete. Om du vill vara med i någon arbetsgrupp kontakta ansvarig. Arbete utfört mer än 10 timmar åt klubben medför avgiftbefrielse för arbetspliktsavgiften. Arbete mer än 25 timmar dubbel avgiftsbefrielse.

 Grupp  Sammankallande  Namn Telefon
 Brandgrupp Jan Antonsson
0708-386993
Christian Andersson 0707-756163
 El-gruppen Stefan Albers
0706-996168
P-A Cedergren
Pierre Karlberg
Alf Andersson
Fredrik Johansson
Pontus Olsson
0706-954524
0706-933912
0706-856534
0735-444080
0709-461803
 Hamngrupp
 (Underhåll hamn)
Per-Arne Cedergren
0706-954524
Göte Härling
C-G Larsson
Bernt Johansson
Johnny Sandblom
Anders Dahlgren
Anders Nordvall
Lars Öhrn
Karl-Axel Bäck
Sonny Bergman
Bo Olsson
Björn Berggren
Bengt Ågren
Tomas Skogsberg
0707-225817
0705-337807
0709-961192
0739-199444
0705-981170
0767-997735
0702-678903
0707-984802
0739-023082
0733-373228
0705-911706
0705-261947
0707-399818
 Krangrupp
(Underhåll)
Karl-Axel Bäck
0707-984802
Bengt Ågren
Fred Carlsson
Pierre Karlberg
Alf Andersson
Walter Schaffer
0768-458046
0706-058336
0706-933912
0706-856534
0761-471405
 Hamnmästare
 (Båtlyft)
Per-Arne Cedergren
0706-954524
Anders Nordvall
Bernt Johansson
Johnny Sandblom
Mikael Alsterberg
Jan Antonsson
Mattias Björk
Björn Berggren
Stefan Albers
0767-997735
0709-961192
0739-199444
0707-528758
0708-386993
0705-325462
0705-261947
0706-996168
Miljö & Områdes-grupp Lars Johansson
0703-635132
Rolf Andersson
Anders Östlund
Sten Danielsson
Kent Hedebrand
Bert Karlsson
Sten-Åke Engström
0708-233701
0702-412671
0733-584729
0705-758961
0702-214148
0702-336720
Administration Pierre Karlberg
0706-933912
Karl-Axel Bäck
Conny Engman
Christer Fors
Hans Andersson
0707-984802
0769-411381
0705-675318
0709-665615