Arbetsgrupper

Allt underhåll och drift av vår anläggning utförs ideellt av olika arbetsgrupper. Varje arbetsgrupp har en kontaktperson i styrelsen som organiserar dess arbete. Om du vill vara med i någon arbetsgrupp kontakta ansvarig. Arbete utfört mer än 10 timmar åt klubben medför avgiftbefrielse för arbetspliktsavgiften. Arbete mer än 25 timmar dubbel avgiftsbefrielse.

 Grupp  Sammankallande  Namn  telefon
 Brandgrupp Jan Antonsson
0708-386993
Christian Andersson 0707-756163
 El-gruppen Urban Lindberg
0733-122720
P-A Cedergren
Pierre Karlberg
Johan Wennergren
Alf Andersson
Fredrik Johansson
Niclas Zetterlund
Pontus Olsson
0706-954524
0706-933912
0705-326630
0706-856534
0735-444080
0706-990444
0709-461803
 Hamngrupp
 (Underhåll hamn)
Per-Arne Cedergren
0706-954524
Göte Härling
C-G Larsson
Bernt Johansson
Johnny Sandblom
Anders Dahlgren
Jan Tallberg
Anders Nordvall
Lars Öhrn
Karl-Axel Bäck
Sonny Bergman
Ove Andersson
Bo Olsson
Ove Andersson
0707-225817
0705-337807
0709-961192
0739-199444
0705-981170
0706-447487
0767-997735
0702-678903
0707-984802
0739-023082
0733-373228
0705-911706
0738-151536
 Krangrupp
(Underhåll)
Karl-Axel Bäck
0707-984802
Bengt Ågren
Fred Carlsson
Pierre Karlberg
Alf Andersson
0768-458046
0706-058336
0706-933912
0706-856534
 Hamnmästare
 (Båtlyft)
Per-Arne Cedergren
0706-954524
Anders Nordvall
Ingemar Larsson
Bernt Johansson
Johnny Sandblom
Åke Ljung
Mikael Alsterberg
Jan Antonsson
0767-997735
0702-023803
0709-961192
0739-199444
0767-667957
0707-528758
0708-386993
Miljö & Områdes-grupp Lars Johansson
0703-635132
Rolf Werner
Ted Eriksson
Rolf Andersson
Petri Toumla
Anders Östlund
Ralph Lundgren
Sven-Olof Mörk
Christer Larsson
Lars Andersson
Lars Andersen
0704-414880
0730-763555
0708-233701
0736-785186
0702-412671
0703-957206
0705-605836
0703-438545
0734-401976
0522-81418
Administration Fredrik Johansson
0735-444080
Karl-Axel Bäck
Conny Engman
Christer Fors
Hans Andersson
Pierre Karlberg
0707-984802
0769-411381
0705-675318
0709-665615
0706-933912