Torr och sjösättning

All sjö- och torrsättning med klubbens lyftkran sker med hjälp av utsedda och utbildade hamnmästare som skall arbeta i par.
Ordinarie sjö-och torrsättningsdagar under vår och höstsäsong är tisdagar, torsdagar, lördagar och söndagar enligt schemalagda tider i klubbens administrativa system BAS-K.
Tisdagar är till för daglediga medlemmar.

Obs! Förbjudet att lyfta båtar med mobilkran på klubbens kajer.

Rutin:

 • Bokning för torr/sjösättning under ordinarie schemalagda tider görs i BAS senast två dagar före lyft.
    
 • Sjö/torrsättning startar enligt fastlagt schema:
  – tisdagar kl. 10.00
  – torsdagar 17.00
  ,
  – lördagar och söndagar kl.09.00.
  Båtar tas i ordning enligt listan i en följd.
  Obs kom i god tid och anmäl er till hamnmästaren.
   
 • Båten skall vara försäkrad vid sjö/torrsättning, intygas innan lyft.
    
 • Båtägare skall följa hamnmästarens anvisningar, hamnmästaren har av säkerhetsmässiga själ rätt att neka hantering av båt och vagn om dessa år undermåliga. Tänk på att dessa medlemmar frivilligt ställer upp på sin fritid och hjälper övriga att sjösätta och ta upp dessa båtar.
    
 • För sjö/torrsättning andra dagar än klubbens ordinarie enligt schema i BAS skall medlem kontakta hamnkapten för bokning.