SMARTAB

2022-04-09 klockan 10-12 kommer båtklubben att få besök av smartabs rullande butik fylld med båtvårdsprodukter.