Städdag 2022-03-26

Lördag den 26 mars 2022 kl. 09.30 har vi beslutat att hålla städdag på båtgården. Det finns behov av frivillig arbetsinsats.

Tanken är att städa upp runt våra båthus. Ni som har saker utanför era båthus ombeds att tag till vara på det innan vi börjar.

Allt som finns utanför den 26 mars kommer att avlägsnas och köras bort som skräp och sorteras enligt gällande krav.

Vi tänker också avsluta med lite förtäring för alla deltagare efter väl utfört arbete.

Styrelsen