Ordningsregler/ Medlemsinformation

För att skapa en god gemenskap och ordning behövs det gemensamma regler som alla känner ansvar inför. Klubben har därför utarbetat ett reglerverk för våra skyldigheter och rättigheter och vilka tjänster klubben erbjuder varje medlem vid vår vistelse på båtgården. Dessa är sammanfattade i nedanstående två dokument.

Allmänna reglerAllmänna regler Trollhättans Båtklubb

MedlemsinformationInformation Trollhättans Båtklubb