Anläggningen

Lyftkran & spolplattor

För torr eller sjösättning har klubben en egen fast lyftkran med en lyftkapacitet på 15 ton. Under den är en av spolplattorna med tillhörande renings och tvättanläggning placerad, den andra strax intill för att avlasta vid många upptagningar. Allt spolvatten från spolplattorna passerar en 3-kammarbrunn och vidare in i reningsanläggningen som är försedd med kemisk rening steg 2. Hela denna anläggningen är uppförd och driftsatt av medlemmar 2012. Rangering av båtar på området gör vi med klubbens egen traktor.

kranen120617_4

Segelbåtsägare nyttjar den motordrivna mastkranen som klarar master upp till 600 kg. Vinterförvaring erbjuds i klubben masthus.

Mastvagnar

Transport och rangering sker med klubben egentillverkade mastvagnar som finns i klubbförrådet.

Mastvagn 2

Gasdepå

Sedan hösten 2014 har klubben iordningställt en gasdepå ute på norra piren för att öka områdets brandsäkerhet. Gasflaskor lämnas in vid upptagning och återfås efter sjösättning. Inga gasflaskor får förvaras på annan plats inom området än i gasdepån.

Sjösättning trailer båtar

För mindre trailer båtar kan medlemmar själva sjösätta från klubben sjösättningsramp intill lyftkranen.

Svetsplats

En svetsplats är iordningställd i nordvästra delen intill masthuset med framdragen el 1-fas och 3-fas. En vagn med släcknings-utrustning finns i klubbförrådet och hämtas vid heta arbeten.

Antal båtplatser

På området finns ca. 290 st båtplatser av varierande storlek allt från 3×7 meter till 6×20 meter. Antalet båthus är 138st.

Klubbens båthus

Klubben har ett eget båthus som kan hyras  av alla medlemmar under kortare  perioder mot avgift, kontakta uthyrningsansvarig vid behov.

Uthyrningsmodul