Uppdatera medlemsinformation

Klubben vill alltid ha korrekta kontaktuppgifter för sina medlemmar. Vid ändring av båtinnehav eller kontaktuppgifter samt önskemål om att bli uppsatt i någon av klubbens kölistor, använd i första hand nedanstående länk.
Logga in på: Medlemsinloggning i BAS

Eller ladda ner följande blankett:  Uppdatera medlemsdata rev 2020
Fyll i de uppgifter som ska ändras och returnera till:

Trollhättans Båtklubb
Ladugårdsvägen 31
461 70 TROLLHÄTTAN

Alternativt lägger du den i brevlådan utanför infarten till båtklubben
eller sänder den med E-post till Karl-Axel Bäck, kaba@gotanet.com