Styrelse

 

Ordförande
Pierre Karlberg
Tel: 0706 933912
e-post: ordforande@thnbk.se


Vice ordförande
Thorbjörn Lidvall
Tel: 0705 870330
e-post: viceordforande@thnbk.se


Kassör 
Conny Engman
Tel: 0769 411381
e-post: kassor@thnbk.se


Sekreterare
Lars Häller
Tel: 0708 396232
e-post: sekreterare@thnbk.se


Vice sekreterare / repr. Brandgrupp
Jan Antonsson
Tel: 0322 640428 / 0708 386993
e-post: janantonsson@outlook.com


Hamnkapten
Per-Arne Cedergren
Tel: 0706 954524
e-post: per-arne.cedergren@vattenfall.com


Miljö & Områdesansvarig
(även ansvarig för uthyrning  av N14)
Lars Johansson
Tel:  0703 635132
e-post: miljoansvarig@thnbk.se


Suppleant / Kontraktsansvarig
Stefan Bengtsson
Tel: 073 827 58 70
e-post: stefanbengtsson@telia.com


Suppleant / repr. El-grupp
Stefan Albers
Tel: 0706-996168
e-post: elansvarig@thnbk.se