Bli medlem

Ladda ner följande fil:

Medlemsansökan (rev_4 2021) pdf

Medlemsavgiften är 200 kr/år och gäller från 1 sept till 31 aug påföljande år.

Fyll i önskemål och returnera till:

Trollhättans Båtklubb
Ladugårdsvägen 31
461 70 TROLLHÄTTAN

Alternativt lägger du den i brevlådan utanför infarten till båtklubben
eller sänder den med E-post till ordforande@thnbk.se