Nytt larmsystem

Den 15 juni startar kameralarmet på klubbens område.

Detta innebär att alla områden mellan husen och staketen de röda sträcken på bilden är larmad yta.
Om oavsiktlig larmning sker av medlem kan detta resultera i utryckning
och medför då en avgift för medlemmen på ca 3000 + moms.
Se vidare under MEDLEMAR för mer information.