Tvättinstruktion

Filtrens livslängd i vår filteranläggning beror på hur många liter vatten som passerar. Kolfiltren slås ut av petrokemiska produkter. Därför uppmanas alla följa nedanstående instruktion vid tvätt av båt i samband med upptagning (Saneringskostnad ca.10 000 kr).

Båtägarens åtagande

  • Överbyggnad och däck tvättas inte på spolplattorna. Detta skall göras i sjön innan upptagning.
  •  Vid tvätt av botten och skrovsidor använd så lite vatten som möjligt, rekommendation 20-30 min för en normalstor båt.
  • Säkerställ så att inga olje, avfettnings eller glykolprodukter rinner ner i spolplattan.
  • Efter slutförd tvätt samlar varje båtägare ihop eventuella snäckskal och kastar i separat sopcontainer.
  • ”Blödande” färg fastnar lätt i lyftband. Borsta med vattenborsten (ej högtryck) på banden efter lyft.

Hamnmästare

  • Skrapa eller spola ner färgrester i spolplattans ränna.
  • Rensa med spaden i spolplattas ränna efter sista båt vid varje upptagningsdag.
  • Undvik tvätt i hällregn. Då bör 3-vägs ventilen stå på ”Vatten till kanalen”. OBS! Innan trevägsventilen ställs om skall rännorna rengöras.