Årets el avläsning är nu igång och sker med hjälp av BAS. (Båtunionens administrativa system)


Tidigare problem är nu åtgärdade och inrapportering är ok.

Målsättningen är att inte ha rad/husansvarig vi strävar efter en effektivare direktrapportering från ansvarig husägare.

Lathund för för avläsning i BAS

Målsättningen är att man själv rapporterar i i BAS.

Om möjligt gör helst avläsning senast 31/3.