J-raden 2009/10

En byggrupp på 8 st medlemmar tog sin an att uppföra ett båthuslänga ut på muddermassorna på södra piren. Efter omfattande markarbeten stod det klar våren 2010.