INFO VÅREN 2020

Som framgår av bifogat TBK-Nytt så har vi under rådande omständigheter beslutat att ställa in det planerade vårmötet och andra sammankomster.

Vi har också ett önskemål framfört av våra hamnmästare:

Under rådande omständigheter med corona pandemin vill vi, för att inte bidraga till smittspridning, att ingen som skall sjösätta sin båt kommer hit sjuk/förkyld.

TBK Nytt våren 2020