ELAVLÄSNING MARS 2020

Nu är det återigen dags för avläsning av vår elförbrukning. Ni som har elmätare installerade på er båtplats ombedes att senast 31 mars lämna aktuell elmätarställning. För att underlätta klubbens uppföljning av elförbrukningen bör avläsningen ske så nära inpå 31 mars som möjligt.

Ni hittar er kontaktperson för inrapportering nedan

Kontaktpersoner elavläsning 2020

Mvh Fredrik Johansson
0735-444080
elansvarig@thnbk.se