ÖPPETTIDER SLUSSARNA

Extra öppettider : 14/9 kl 9:00 till 22:00, 15/9 kl 06:00 till 22:00, 16/9 kl 06:00 till 22:00.

Viktig information!
2018-09-22 kl 05:15 – 2018-09-29 kl 05:15  är farleden vid Marieholm och slussarna i Trollhättan avstängda för underhållsarbete. Jordfallsbron kommer att vara avstängd för all sjötrafik 2018-09-22 – 2018-09-29 nattetid 21:00 till 05:00 pga beläggningsarbeten.

Sekreteraren