VALBEREDNINGEN INFORMERAR

Den fantastiska sommaren och värmen vi haft i år börjar lida mot sitt slut och hösten börjar visa sig, samtidigt som Hamnmästarna förbereder torrsättning av medlemmarnas båtar.

En viktig händelse som vi har framför oss är vårt Årsmöte den 20 oktober 2018.

Verksamheten drivs av ideellt engagerade medlemmar som lägger ned ett oerhört viktigt arbete på sin fritid och ser till att klubben fungerar med den ordning och kvalitet som vi har i dagsläget. Att det finns medlemmar i styrelsen som tackar nej till omval är inte så konstigt, det finns alla möjliga skäl till att man inte längre vill vara kvar.

Valberedningen, som är vald av er medlemmar, är naturligtvis ute bland er vi träffar inom vårt båtområde och har intervjuat ett flertal personer till de poster som sittande funktionärer tackat nej till omval på.
Valberedningen har till dags dato inte hittat någon medlem som är intresserad att axla nedanstående post.

Härmed ber Valberedningen alla ni medlemmar om hjälp med förslag på valbara kandidater till den post som nämns nedan. Skicka e-post till ordföranden i Valberedningen Åke Ljung eller ring till någon av nedanstående personer i Valberedningen.

Sekreterare 2 år.
Förbereder tillsammans med ordföranden styrelsens sammanträden och övriga möten, för protokoll över styrelsens sammanträden och förvarar skrivelser mm.

Förslag till ovanstående kandidatet mailas till valberedningens ordförande senast 2016-09-30.

Det är sedan Valberedningens arbete att intervjua föreslagna kandidater till de olika uppdragen och föreslå dessa till Årsmötet den 20 oktober 2018.

Trollhättan i augusti

Åke Ljung ,  0767-66 79 57, ake.ljung@tele2.se

Joahim Lecander, 0705-29 79 14

Pär Vikingsson, 0730-97 47 00