Kallelse Årsmöte 2014

Välkomna till årsmöte i Trollhättans båtklubb

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmötet 2014 som även i år kommer att hållas i Arbetarföreningslokal på Strandgatan 30 oktober kl 18.30. Sedvanlig agenda kommer att presenteras här inom kort.

Förstärkning södra kajen

Arbetet med att förstärka södra kajen beräknas starta upp vecka 40. Projektledare Knut Andersson har samlat ihop en skara av frivilliga medlemmar ur Hamngruppen som tillsammans skall utföra arbetet. Till hjälp kommer en grävare från Edsäters åkeri att bistå. Tanken är att en 1.5 m bred remsa skall grävas bort från befintlig betongbrygga och söderut ner till befintliga balkar. Ett tralldäck läggs över balkarna lik det som är gjort på västra bryggan.

Styrelsen önskar lycka till..

20141004_101709

2014-10-04 Grävning påbörjad

20141018_123643

2014-10-24 Arbetet klart