Alla inlägg av Ingemar Fors

Upprop från Valberedningen

Valberedningen informerar

Sommaren är snart över o Trollhättans Båtklubb förbereder sig för höst o vintervila med olika aktiviteter.

Ett av de viktigaste mötena vi har framför oss är vårt Årsmöte i slutet av oktober 2016.

Ska vi kunna driva verksamheten vidare med den fina ordning o kvalitet som vi har i nuläget så fodras det att alla medlemmar ställer upp o medverkar till att rätt personer kommer in i styrelsen och i de olika arbetsgrupperna för att klubben ska kunna leva vidare.

Valberedningen har och är ute bland de medlemmar vi träffar inom vårt båtområde och intervjuat personer till de poster som sittande funktionärer tackat nej till omval på. Valberedningen har till dags dato inte hittat någon medlem som är intresserad att axla nedanstående poster.

Därmed ber Valberedningen alla ni medlemmar om hjälp med förslag på valbara kandidater till de poster som nämns nedan. Skicka e-post till Ordföranden i Valberedningen C-G Larzon eller ring till någon av nedanstående personer i Valberedningen och lämna förslag på tänkbara kandidater.

Det är sedan Valberedningens arbete att intervjua föreslagna kandidater till de olika uppdragen o föreslå detta till Årsmötet i oktober 2016.

Följande personer är berörda;

  • Pierre Karlberg Ordförande, har tackat ja till omval 1 år
  • Thorbjörn Lidvall Vice Ordförande, har tackat ja till omval 2år
  • Christer Fors Tillförordnad kassör, har avsagt sig omval
  • Ingemar Fors Sekreterare, har avsagt sig omval
  • Per-Arne Cedergren Hamnkapten, har tackat ja till omval 2 år
  • Sören Karlsson Suppleant/Uthyrningsansvarig, har avsagt sig omval
  • Sten Åke Engström Suppleant/El-grupp, har avsagt sig omval

Valberedningen lägger sedan fram förslagen till styrelsen två veckor före Årsmötet.

Förslag till ovanstående kandidatet mailas till valberedningens ordförande senast 2016-10-09.

C-G Larzon
0705-33 78 07
cg.larzon@hotmail.se

Urban Lindberg
0739-20 69 87

Åke Ljung
0767-66 79 57

 

 

Ny Ordförande

På det extra föreningsmötet  som styrelsen utlyst till 26 april kunde äntligen en ny ordförande väljas för Trollhättans Båtklubb.

Vi hälsar Pierre Karlberg hjältligt välkommen .

Pierre har mångårig vana från styrelsearbete efter ett 15-tal år i KFUM. Vidare är han sedan tidigare en välkänd profil för många på båtgården då han är en av “fixarna” som kan reparera och utvecklar klubbens maskinpark och system.

Kallelse Vårmöte 2016

Välkommen till vårmöte i Trollhättans båtklubb

Var:   Arbetarföreningens lokal på Strandgatan
När:   Tisdagen 26 april kl 18.40

Dagordning: AGENDA Vårmöte 2016

Följande motioner har inkommit för behandling under mötet.

Välkomna!

OBS! Vårmötet inleds efter det att Extra föreningsmöte kl 18:30 för fyllnadsval av ny ordförande avslutats  enligt tidigare kallelse

Kallelse Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte i Trollhättans båtklubb

Styrelsen i TBK kallar härmed medlemmar till extra föreningsmöte tisdagen den 26 april för fyllnadsval av ny ordförande för perioden fram till årsmötet 2016.

Var:   Arbetarföreningens lokal på Strandgatan
När:   Tisdag 26 april kl 18.30

Dagordning: AGENDA Extra föreningsmöte 2016

Valberedningens förslag: Pierre Karlberg

Välkomna!

OBS! Vårmötet fortsätter direkt efter avslutat Extra föreningsmöte.

Uppsamling – Låstagg

Nu är låscylindern i grinden utbytt dvs. passering till vårt område kan nu enbart ske med låstagg. Du som inte hann med att byta ut din nyckel mot en låstagg har nu ytterligare en chans göra detta..

  • Onsdag 20 Januari kl 18 – 20 i klubblokalen

Välkomna!

Låstaggsgeneral
Lennart Andersen

 

Masthusinformation

Nu är det gamla hänglåset tillbaka i Masthusets dörr.

I Masthuset finns det som alla vet hyllor som masterna ligger på och de är målade i fyra (4) olika färger såsom grönt och gult på vänster sida om mittgången och rött och blått till höger räknat från ingången.

I början av varje hyllrad är hyllorna numrerade från 1 längst ned och 5 högst upp. Varje hyllplan har plats för tre (3) master och namnuppgifter på de som har sin mast liggande på någon av hyllplanen finns på de första hyllplanen i varje färg.

Det har varit ett roligt arbete med att få till den ordningen som idag råder i detta Masthus och vi hoppas att denna ordning fortsätter lika bra som det har börjat.

Om det sker någon förändring för er som har sin mast i Masthuset t.ex. att ni säljer er båt, byter plats på Båtgården eller flyttar er mast i ert båthus så tycker vi att det är er skyldighet att rapportera detta till undertecknade och detta är endast för allas trevnad.

Med hopp om en trevlig och varm kommande sommar önskar Ove och Åke en riktig

God Jul och Ett Gott Nytt 2016

Tomte

Ove Andersson
0738-15 15 36, Båthus B26

Åke Ljung
0767-66 79 57, Båthus A16

Sista chansen – Låstagg

Du som inte redan bytt ut din nyckel till en låstagg behöver göra detta omgående. Just nu återstår endast två tillfällen av “ÖPPET HUS” i klubblokalen för att administrera bytet . Senast vid årsskiftet kommer befintligt låskolv vid grinden och dörrar att tas bort.

  • Onsdag 18 november   kl. 18 – 20
  • Onsdag 25 november  kl. 18 – 20

Välkomna!

Låstaggsgeneralerna..
Lennart
Karl-Axel
Christer

 

 

Ny tillförordnad Ordförande

Thorbjörn Lidvall går tillsvidare in som ny Tillförordnad ordförande i Trollhättans Båtklubb. Valberedningen arbetar under tiden med att snarast ta fram en ny kandidat till ordförandeposten.

Den uppkomna situationen beror på att föreslagen kandidat vid årsmötet avsade sig på stående fot fortsatt ordförandeskap. Ingen ny ordförande kunde väljas på mötet.