Fortsatt intresse för båthus

Det är ett fortsatt intresse för att bygga eget båthus. Nyligen hoppade ytterligare 7 st medlemmar på byggruppen som bygger i O-raden. I och med detta kommer O-raden mot älven att vara färdigbyggd ända ner till staketet i söder. Båthusen kommer att uppföras via entreprenad av Lille-Skogs bygg.