Elavläsning mars 2019

Nu är det dags att senast 31 mars läsa av ev. elmätare och lämna dessa värden till respektive områdesansvarig person. Lista på dessa finns anslaget vid grinden samt på klubbens hemsida under “Medlemmar-Elavläsning”

Mvh Christer Fors
Elansvarig TBK
070-5675318