Södra bryggan

Södra bryggan 57 m. byggdes år 2007. Kompletterades med brädgång år 2014. Bryggan är en kombinerad betong- och träbrygga som vilar på 21 pålar med stålbalkar förankrade i land.

“Bilderna öppnar du här”