Extra öppettider för fritidsbåtar i vår har nu tagits enligt nedanstående.

Öppettider

Våren 2021

Beslut om extra öppettider för fritidsbåtar i höst har nu tagits enligt nedanstående.

Extra öppettider:

30/4 06.00-22.00
1/5 06.00-22.00
2/5 06.00-22.00

14/5 06.00-22.00
15/5 06.00-22.00
16/5 06.00-22.00