Extra öppettider Trollhättekanal

Extra öppettider för fritidsbåtar hösten 2019.

Beslut om extra öppettider för fritidsbåtar i höst har nu tagits enligt nedanstående.

Extra öppettider: 6/9 09.00-22.00, 7/9 06.00-22.00, 8/9 06.00-22.00, och 13/9 09.00-22.00, 14/9 06.00-22.00, 15/9 06.00-22.00.

Broar och slussar mellan Ströms sluss och Gropbron är tillgängliga för passage med fritidsbåt mellan kl. 09.00 – 19.00 dagligen.