Gamla Nödraketer

Har du nödraketer som bäst före datum har gått ut.

Kontakta Jan Antonsson tel. 0708386993.  Så får du en tid när du kan lämna in dessa till honom