Nytt passersystem

Från och med idag kör vi igång med det nya elektroniska passersystemet till vår anläggning, ett system där dagens nyckel ersätts av en “tagg”. System består av..

  • Två läsare vid grinden dvs. vi behöver i fortsättningen inte stiga ur bilen vid in/ut passage,
  • En läsare med elektroniskt lås till värmestuga, klubbförråd samt klubblokal (1:a dörren).
    Tagg

Dagens nyckelsystem kommer att fungera parallellt under en tid framöver tills dess alla bytt ut sin nyckel mot en tagg.

Mer praktisk information om hur detta skall gå till kommer att informeras om här på hemsidan samt anslås vid grinden. Till att börja med kommer viss administrativ personal att utbilda sig i att hantera systemet och dess programvara.

Nuvarande SMS öppning kommer att fortsätta parallellt som vanligt.