Årets elavläsning sker med hjälp av BAS (Båtunionens Administrativa System)

Detta för att underlätta administrationsarbetet och låta tekniken hjälpa oss med registreringen.
Tidigare har rutinen varit att elanvändare rapporterar till Rad/husansvarig för elavläsning som rapporterar vidare till El ansvarig.
Målsättningen är att inte ha rad/husansvarig vi strävar efter en effektivare direktrapportering från ansvarig husägare.
Om man vill ha hjälp kan man i år under en övergångsperiod få hjälp av de som tidigare varit ansvariga i respektive hus/rad.

Vi kommer även att vara tillgängliga med handledning och hjälp i klubblokalen lördagen den 25 & 26 mars 2023 klockan 10:00 till 14:00.

Målsättningen är dock att man själv rapporterar i i BAS.

Avläsning sker senast 31/3.