Avgifter

Klubbens huvudsakliga intäkter utgörs av medlems- och båtplatsavgifter för de som har vinteruppläggningsplats på båtgården. Utöver dessa intas avgifter för båtlyft, bottentvätt, el samt arbetsplikt (enbart för de som har plats på båtgården). Alla avgifter beslutas på vårmötet och gäller för kommande verksamhetsperiod 1 september – 31 augusti. Avgifter visas inkl moms.

Allmänna avgifter

Medlemsavgift/år 200 kr
Familjemedlem/år 100 kr
Serviceavgift för medlem med plats på gården/år 300 kr
Arbetspliktsavgift/år  (medlem med uppläggningsplats) 700 kr
Uppläggningsplats/år
21 kr/m2
 Kö-avgift uppläggningsplats/år 100 kr
Sommarplats på båtgården utan hamnmästares tillstånd 1:a året 500 kr därefter dubblas avgiften varje år ( 500, 1000, 2000, 4000, osv)

 

 

Båtvagn/material ej uppställd på ordinarie plats ( inom 14 dagar ) 840 kr
Plats i masthuset/mast/år 125 kr
Hyra klubbens båthus 950 kr/mån
Förseningsavgift vid sen betalning
100 kr
SMS-öppning av grind avgift per år
50 kr/nummer
Vitesavgift om gasflaska förvaras i båthus eller vinteruppläggningsplats  5000 kr
 Schablondebitering ”Otillåten elinkoppling” 1500 kr
Elkostnad,  50 fria kWh/år. 1,25 kr/kWh.
Avgift ersättningstagg.
100 kr

Depositioner

Deposition, båtplats på gården 2000 kr
Deposition, låstagg         300 kr
Deposition, masthusnyckel
300 kr

Hamnavgifter

Avgift för egen bryggplats (Y-bom) /sommar   500 kr
Sjösättning från ramp   Fritt
Norra och Östra kajen (fritt max 14 dygn inom period)   15 aug – 31 okt 200 kr/dygn
Södra kajen (fritt max 7 dygn inom period) 1 maj –15 juni
15 aug – 31 okt
200 kr/dygn


Lyftavgift

Medlem med uppläggningsplats <5 ton
>5 ton
150 kr
300 kr
Medlem utan uppläggningsplats  <5 ton
>5 ton
400 kr
600 kr
Ej medlem   1000 kr
Avgift kajplats mobilkran (utöver mobil- krankostn.) till
klubben  för de som inte har uppläggningsplats på klubbens område. 
Medlem
Ej medlem
150 kr/lyft
300 kr/lyft


Spolavgift

Spolavgift, obligatorisk vid upptagning     250 kr