Uppdatera medlemsinformation

Klubben vill alltid ha korrekta kontaktuppgifter för sina medlemmar. Vid ändring av båtinnehav eller vid önskemål om att bli uppsatt i någon av klubben kölistor  ladda ner följande blankett:  Uppdatera-medlemsdata rev 2015_2

Fyll i de uppgifter som ska ändras och returnera till:

Trollhättans Båtklubb
Ladugårdsvägen 31
461 70 TROLLHÄTTAN

Alternativt lägger du den i brevlådan utanför infarten till båtklubben
eller sänder den med E-post till Karl-Axel Bäck, kaba@gotanet.com