N & O-raden 2011/12 Etapp2

Första byggomgången på båtklubbens nya ytor söderut. Tre huskroppar uppförda fördelade på 23 st byggare.