Östra bryggan

Östra bryggan byggdes åren 2007–2008.  Träbryggan är 81 m. vilar på 30 pålar med träbalkar förankrade i vågbrytaren. Brädgången förtillverkades i sektioner i klubbens snickarverkstad.     Bryggan är utrustad med tryckluftspump för att hålla isfritt runt pålarna vintertid.

“Bilderna öppnar du här”