Sydvästra bryggan

Sydvästra bryggan 31 m. byggdes åren 2006–2007. Bryggan är en kombinerad betong- och träbrygga som vilar på 9 pålar med stålbalkar förankrade i land.

“Bilderna öppnar du här”