Muddring Hamn 2004

Hamnen bestod från början bara av en pir rakt ut med begränsade tilläggningsmöjligheter. År 2004 påbörjades ett omfattande arbete med att muddra vattenområdet söderut. Under arbetet byggdes tillfälliga pirar för grävmaskiner och dumprar. Muddermassorna lades inom de stenpirar som byggts i söder där idag J-huset står.