Alla inlägg av admin

SMARTAB

2022-04-09 klockan 10-12 kommer båtklubben att få besök av smartabs rullande butik fylld med båtvårdsprodukter.

Städdag 2022-03-26

Lördag den 26 mars 2022 kl. 09.30 har vi beslutat att hålla städdag på båtgården. Det finns behov av frivillig arbetsinsats.

Tanken är att städa upp runt våra båthus. Ni som har saker utanför era båthus ombeds att tag till vara på det innan vi börjar.

Allt som finns utanför den 26 mars kommer att avlägsnas och köras bort som skräp och sorteras enligt gällande krav.

Vi tänker också avsluta med lite förtäring för alla deltagare efter väl utfört arbete.

Styrelsen

Kansliet

Under september kommer kansliet att vara öppet
torsdagar klockan 17-18 för administration av medlemskap, taggar, fjärröppning av grind, platsbyte med mera.