Passersystem

Båtgården är idag inhägnad med staket runt om. All passage till och från området sker via en motordrivna grinden från Ladugårdsvägen. Grinden öppnas antingen med låstagg eller via ett SMS. Låstaggen ger dig även tillträde till värmestugan, klubbförrådet samt klubblokalen (1:a dörren).

Klubben erbjuder segelbåtsinnehavare förvaring av sina master i masthuset som öppnas med separat nyckel.

Du kvitterar ut din låstagg/nycklel mot en deposition enligt nedan

  • Låstagg  300 kr
  • Masthusnyckel  300 kr

OBS! Utlämning av låstagg/masthus nyckel sker måndagar jämna veckor kl.18.00 i klubblokalen efter föranmälan till låstaggs ansvarig Lennart Andersen.

För SMS öppning betalar du en årlig avgift på 50kr per registrerat mobilnr.

Låstagg ansvarig
Lennart Andersen
070-7457442
lennart.p.andersen@gmail.com
Båthus M07

Ansvarig SMS öppning
Hans Därnemyr
070-572 12 62
hans.darnemyr@brand112.se
Båthus H20