Passersystem

Båtgården är idag inhägnad med staket runt om. All passage till och från området sker via en motordrivna grind från Ladugårdsvägen. Grinden öppnas antingen med låstagg eller via ett SMS. Låstaggen ger dig även tillträde till värmestugan, klubbförrådet samt klubblokalen (1:a dörren).

Klubben erbjuder segelbåtsinnehavare förvaring av sina master i masthuset som öppnas med separat nyckel.

Du kvitterar ut din låstagg/nycklel mot en deposition enligt nedan

  • Låstagg  300 kr
  • Masthusnyckel  300 kr

OBS! Utlämning av låstagg/masthus nyckel sker måndagar jämna veckor kl.17.00 i klubblokalen efter föranmälan till ansvarig.

För SMS öppning betalar du en årlig avgift på 50kr per registrerat mobilnr.

LÅSTAGG / SMS-ÖPPNING
Karl-Axel Bäck
0707-984802
Christer Fors
0705-675318