Elavläsning

I alla fasta båthus är det obligatoriskt med en elmätare. För övriga båtplatser, där el nyttjas då båtplatsinnehavaren inte är där, skall elmätare finnas och vara installerad av behörig elektriker. Klubben har elmätare till försäljning.

Avläsning sker senast 31/3 och lämnas till ansvarig person.

A-raden
Karl-Axel Bäck
0707-98 48 02
kaba@gotanet.com


B/C/D/E-raden
Ingemar Fors
0739-66 60 48
ingemarfors50@gmail.com


F & G-raden
Christer Fors
0705-67 53 18
sekreterare@thnbk.se


H-raden
Fredrik Johansson
0735-444080
elansvarig@thnbk.se


L / M-raden
Thorbjörn Lidvall
0705-87 03 30
thorbjorn.lidvall@gmail.com


N / O / J-raden
Lars Johansson
0703-63 51 32
helenalar@telia.com