Styrelse 2019-2020

 

Ordförande
Pierre Karlberg
Tel: 0706-933912
e-post: ordforande@thnbk.se


Vice ordförande
Thorbjörn Lidvall
Tel: 0705-870330
e-post: viceordforande@thnbk.se


Kassör 
Conny Engman
Tel: 0769-411381
e-post: kassor@thnbk.se


Sekreterare
Christer Fors
Tel: 0705-675318
e-post: sekreterare@thnbk.se


Vice sekreterare / repr. Brandgrupp
Jan Antonsson
Tel: 0322-640428 / 0708-386993
e-post: janantonsson@outlook.com


Hamnkapten
Per-Arne Cedergren
Tel: 0706-954524
e-post: per-arne.cedergren@vattenfall.com


Miljö & Områdesansvarig
Lars Johansson
Tel: 0520-35135 / 0703-635132
e-post: miljoansvarig@thnbk.se


Suppleant / Uthyrningsansvarig
Magnar Granaas
Tel:  0705-945896
e-post: magnar@mgholding.se


Suppleant / repr. El-grupp
Fredrik Johansson
Tel: 0735-444080
e-post: elansvarig@thnbk.se