Klubben

Trollhättans båtklubb är en helt ideellt driven klubb som har sitt ursprung från 1940-talet. Klubben är i sin nuvarande form en sammanslagning av Trollhättans motorbåtklubb och  Trollhättans båtklubb sedan 1970-talet, mer om klubbens historia.

Här finner du information om klubbens organisation och om vilka styrdokument som vi alla medlemmar arbetar efter.

Bildarkivet får oss att minnas allt arbete som lagts ner av klubbmedlemmar.