Elavläsning mars 2019

Nu är det dags att senast 31 mars läsa av ev. elmätare och lämna dessa värden till respektive områdesansvarig person. Lista på dessa finns anslaget vid grinden samt på klubbens hemsida under ”Medlemmar-Elavläsning”

Mvh Christer Fors
Elansvarig TBK
070-5675318

 

Gamla Nödraketer

Polisen har backat och tar ej emot gamla utgångna nödraketer. Vi kan inte arrangera inlämnande  av dessa.

Jag har varit i kontakt med Hjertmans i Stenungsund och Sea Sea i Uddevalla. De tar emot de gamla nödraketerna vid köp av nya.

Ordningen i Masthus

OBS!

P.G.A den nu påbörjade dåliga ordningen i  Masthuset har undertecknad bytt lås och Masthuset kommer bara att vara öppet på nedanstående tider under resten av den tid som är fram tills hamnen stänger den 1 november 2018.

 

Tordagar 17.00 – 19.00

Lördagar 11.00 – 15.00

 

Åke Ljung, Masthusansvarig

0767-66 79 57

ÖPPETTIDER SLUSSARNA

Extra öppettider : 14/9 kl 9:00 till 22:00, 15/9 kl 06:00 till 22:00, 16/9 kl 06:00 till 22:00.

Viktig information!
2018-09-22 kl 05:15 – 2018-09-29 kl 05:15  är farleden vid Marieholm och slussarna i Trollhättan avstängda för underhållsarbete. Jordfallsbron kommer att vara avstängd för all sjötrafik 2018-09-22 – 2018-09-29 nattetid 21:00 till 05:00 pga beläggningsarbeten.

Sekreteraren