Övriga förtroendevalda / förtroendeuppdrag

En klubb som Trollhättans båtklubb behöver alltid ett antal förtroendevalda / förtroendeuppdrag för olika uppdrag och funktioner inom klubben. Dessa utgör liksom alla andra frivilligarbetare att klubben utvecklas hela tiden.

Förtroendevalda
Revisorer Knut Andersson
Håkan Wahlström
0706-373000
0763-057403
Revisorssuppleanter Marie Larsson
Lars Öhrn
0707-993300
0702-678903
Försäkringsombud Styrelsen  
Klubbrepresentant SBU Styrelsen  
Valberedning Åke Ljung
Anders Dahlgren
Lars Häller
0767-667957
0705-981180
0708-396232
Förtroendeuppdrag
 Registeransvarig Karl-Axel Bäck 0707-984802
Hemsida Hans Andersson (Web-master)
Karl-Axel Bäck
Christer Fors
0709-665615
0707-984804
0705-675318
Ansvarig sommarvatten Björn Berggren 0705-261947
Kontaktperson
uthyrningsmodulen      
Arne Bohman  0704-947686
Ansvarig Nycklar/låstagg/sms Karl-Axel Bäck
Christer Fors
0707-984804
0705-675318
 Ansvarig Masthus Åke Ljung 0767-667957