Övriga förtroendevalda / förtroendeuppdrag

En klubb som Trollhättans båtklubb behöver alltid ett antal förtroendevalda / förtroendeuppdrag för olika uppdrag och funktioner inom klubben. Dessa utgör liksom alla andra frivilligarbetare att klubben utvecklas hela tiden.

Förtroendevalda
Revisorer Knut Andersson
Bengt Eric Overgaard
0706-373000
0733-925018
Revisorssuppleanter Marie Larsson
Lars Öhrn
0707-993300
0702-678903
Försäkringsombud Styrelsen  
Klubbrepresentant SBU Styrelsen  
Valberedning Åke Ljung
Urban Lindberg
Joachim Lecander
Pär Vikingsson
0767-667957
0739-206987
0705-297914
0730-974700
Förtroendeuppdrag
 Registeransvarig Karl-Axel Bäck 0707-984802
Båtbesiktningsmän Arne Boman
Karl-Axel Bäck
0704-947686
0707-984802
Hemsida Hans Andersson (Web-master)
Karl-Axel Bäck
Christer Fors
0709-665615
0707-984804
0705-675318
Ansvarig sommarvatten Björn Berggren 0705-261947
Kontaktperson
uthyrningsmodulen      
Arne Bohman  0704-947686
Ansvarig Nycklar/låstagg/sms Karl-Axel Bäck
Christer Fors
0707-984804
0705-675318
 Ansvarig Masthus Åke Ljung 0767-667957